Passie speech – I Have a Dream

31 augustus 2016Passie

De krachtigste speech met de bekendste quote allertijden is “I Have a Dream” van Martin Luther King.

De speech, nu ruim 50 jaar na dato, is nog steeds actueel. Het is een droom die voor altijd en altijd nagestreefd moet worden.

Ik heb delen van zijn speech in mijn eigen woorden vertaald en zo kernachtig mogelijk uitgeschreven. Want ook ik heb die droom: “Vreugde! Vreugde voor Iedereen!

 

“Vandaag ben ik blij om samen met u hier deze passie-speech te delen. Deze passie-speech zal de geschiedenis ingaan als de grootste demonstratie voor vrijheid en voor vreugde, vreugde voor iedereen.

Artikel 1 van onze grondwet beloofd ons een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. Het beloofd ons dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan.

Artikel 1 doet ons de belofte dat alle mensen, ja, iedereen, zowel zwart als wit, een garantie hebben op de onvervreemdbare rechten van ‘Leven’, ‘Vrijheid’ en het ‘Nastreven van Geluk’. Deze rechten kunnen en mogen nooit in het bezit van anderen komen. Dat is de échte vrijheid waar het om gaat in het leven.  

Het is nu de tijd om samen deze heilige verplichting van artikel 1 te eren.

Het is nu de tijd om iedereen te herinneren aan de felle urgentie van deze verplichting.

Het is geen tijd meer om de kalmerende drug van de geleidelijkheid te nemen. 

Het is nu tijd om echt de beloften van de democratie waar te maken.

Het is nu tijd om van de donkere en verlaten vallei van afzonderingen van bevolkingsgroepen te stijgen naar het zonovergoten pad van raciale gelijkheid en gerechtigheid. 

Het is nu de tijd om deze wereld uit het drijfzand van raciale ongelijkheid en onrechtvaardigheid te tillen en aan een niet te breken rots van broederschap vast te zetten. 

Het is nu de tijd om te beseffen dat ieder ander mens net zo wezenlijk is als wijzelf.

Het is nu de tijd voor iedereen om van artikel 1 van de grondwet een ware realiteit te maken.

De wervelwinden van opstand zullen blijven bestaan en de fundamenten van onze wereld zullen blijven schudden tot de heldere dag van rechtvaardigheid is aangebroken.

In het proces van het verkrijgen van onze rechtmatige plaats moeten we ons niet schuldig maken aan onrechtmatige daden. Laten we niet proberen onze dorst naar vrijheid te lessen door het drinken uit de beker van bitterheid en haat. We moeten onze strijd voeren op het hoge niveau van de waardigheid en discipline. We moeten niet toestaan ​​dat ons protest ontaard in fysiek geweld. Steeds weer moeten we stijgen naar de majestueuze hoogten van de menselijkheid met de kracht van de ziel.

We moeten ons niet laten leiden door wantrouwen. We moeten beseffen dat ons eigen lot is verbonden met het lot van iedereen. We moeten beseffen dat onze vrijheid onlosmakelijk aan elkaar gebonden is.

Hoewel we geconfronteerd worden met de grote problemen van vandaag en morgen, laten we ons niet naar beneden wentelen in het dal van wanhoop. Want, ik heb een droom. Het is een diep gewortelde vreugde droom.

Ik heb een droom dat op een dag deze wereld zal opstaan ​​en zal gaan leven naar de ware zin- en betekenisgeving (de bedoeling) waarvoor zij gecreëerd is. In deze bedoeling beschouwen we alle mensen gelijk als de enige waarheid en als vanzelfsprekend.

Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere slaven en de zonen van vroegere slavenhouders in staat zullen zijn om samen aan de tafel van de broederschap te gaan zitten.

Ik heb een droom dat iedereen op een dag zal leven in een wereld waar ze niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun politieke gezindheid, hun geslacht of op welke grond dan ook, maar waar ze zullen worden beoordeeld op de inhoud van hun karakter.

Dit is de hoop, en dit is het geloof.

Met dit geloof zullen we in staat zijn om uit de berg van wanhoop ontelbare stenen van hoop te bikken. 

Met dit geloof zullen we in staat zijn de schetterende wanklanken van onze wereld om te vormen tot een prachtige symfonie van broederschap. 

Met dit geloof zullen we in staat zijn om samen te werken, om samen te bidden, om samen te vechten en om samen op te komen voor de vrijheid en de vreugde voor iedereen.

Vanuit elke berghelling, laat vrijheid en vreugde klinken!

En als we een grootste wereld zijn, dan moet dit de waarheid worden.

En dus laat vrijheid en vreugde klinken vanaf de wonderbaarlijke heuveltoppen van New Hampshire.

Laat vrijheid en vreugde klinken vanaf de machtige bergen van New York.

Laat vrijheid en vreugde klinken vanaf de besneeuwde Rockies van Colorado.

Laat vrijheid en vreugde klinken vanaf de gewelfde hellingen van Californië.

Maar niet alleen dat.

Laat vrijheid en vreugde klinken vanaf Stone Mountain van Georgië.

Laat vrijheid en vreugde klinken vanaf Lookout Mountain of Tennessee.

Laat vrijheid en vreugde klinken vanaf elke heuvel en molshoop van Mississippi.

Vanuit elke berghelling, laat vrijheid en vreugde klinken.

En wanneer dit gebeurt, als we toestaan ​​dat vrijheid en vreugde klinkt, vanuit elk dorp en elk gehucht, uit elk land en elke stad op de hele wereld, dan zullen we in staat zijn om al onze handen ineen te slaan en de woorden te zingen van een oude PPenP spirituele:

Eindelijk vrij! Wij zijn eindelijk vrij! 

Eindelijk Vreugde, Vreugde voor Iedereen!”


Martin Luther King - wikipedia

King werd beroemd in de jaren vijftig en zestig dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten, onder meer door een massademonstratie op 28 augustus 1963 en het boycotten van stadsbussen die blanken bevoordeelden. Zijn verbale en retorische vaardigheden en charismatische uitstraling leverden hem veel roem op.

Tijdens de betoging in 1963 hield hij op de trappen van het Lincoln Memorial zijn legendarische toespraak "I Have a Dream", waarin hij zijn hoop uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden. Een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

In 1968 werd Martin Luther King op 39-jarige leeftijd doodgeschoten terwijl hij op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis stond. Dit was een tragisch dieptepunt in de roerige jaren zestig, waarin ook andere progressieven en voorvechters van burgerrechten in de Verenigde Staten, zoals president John F. Kennedy (november 1963), Malcolm X (februari 1965) en Robert F. Kennedy (juni 1968), slachtoffer werden van geweld.

Voor velen is Martin Luther King een symbool voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten gebleven. De derde maandag in januari is in de VS de Martin Luther Kingdag, een nationale feestdag, gewijd aan King en zijn gedachtegoed.Nog meer passie speeches lezen?  

Klik op de tag ‘speech’ om meer te lezen in deze subcategorie. Lees onder andere speeches van Freek Vonk, Dominee Gremdaat,  Wubbo Ockels, Dolf Jansen, Peter Heerschop en Akwasi.

PPenP Nieuwsbrief:

Meld je hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met PPenP blogs en ontvang GRATIS mijn openhartige E book Vreugde! Vreugde voor Iedereen! plus het E book van mijn gastblogs ‘Herdefiniëring van Control”.

0 reacties

Nieuwe reactie